824 )คณะศึกษาดูงานเกษตรจังหวัดลำปางรับฟังการบรรยายสรุปโครงการเกษตรพึ่งตน ข้าวโพดยั่งยืน (บัลลังก์โมเดล)

วันพุธที่  ๒๓  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙  เวลา  ๐๙.๓๐ น.  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  นำคณะนางสาวประวีณ์นุช  สันพะเยาว์  รักษาการเกษตรจังหวัดลำปาง  และผู้นำเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  อำเภองาว  เข้ารับฟังบรรยายสรุปการดำเนินงานโครงการเกษตรพึ่งตน  ข้าวโพดยั่งยืน  (บัลลังก์โมเดล)  เยี่ยมชมกระบวนการรับซื้อผลผลิตข้าวโพด  และผลิตอาหารสัตว์  โดยมีคุณชัยวัฒน์  สนไธสง  ผู้จัดการทั่วไปกิจการค้าวัตถุดิบภาคอีสาน  บริษัทกรุงเทพโปรดิ๊วส  จำกัด  (มหาชน)  ให้การต้อนรับ  บรรยายสรุป  และนำเยี่ยมชม  ณ  โรงงานผลิตอาหารสัตว์ปักธงชัยคณะศึกษาดูงานเกษตรจังหวัดลำปางรับฟังการบรรยายสรุปโครงการเกษตรพึ่งตน ข้าวโพดยั่งยืน (บัลลังก์โมเดล)          และเวลา  ๑๓.๓๐ น. นายกเทศมนตรีนำคณะศึกษาดูงานฯ  เยี่ยมชมวัดหลวงพ่อโต  อำเภอสี่คิ้ว  จังหวัดนครราชสีมา  ก่อนที่คณะศึกษาดูงานจะเดินทางกลับจังหวัดลำปาง

ข่าว ณ วันที่ 23 พ.ย. 59 เวลา 13:08 น. โดย super