823 )ต้อนรับคณะเกษตรจังหวัดลำปางในการศึกษาดูงานโครงการเกษตรพึ่งตน ข้าวโพดยั่งยืน

ต้อนรับคณะเกษตรจังหวัดลำปางในการศึกษาดูงานโครงการเกษตรพึ่งตน ข้าวโพดยั่งยืน

ข่าว ณ วันที่ 22 พ.ย. 59 เวลา 13:48 น. โดย super