822 )รวมพลังแห่งความภักดีถวายความอาลัยต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันอังคารที่  ๒๒  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙  เวลา  ๐๘.๐๐ น.  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ  ทหาร  ตำรวจ  นักเรียน  ประชาชนตำบลบัลลังก์ร่วมจัดกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี  ถวายความอาลัยต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  พร้อมกล่าวคำปฏิญาณตนจะประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดี  พร้อมน้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวันรวมพลังแห่งความภักดีถวายความอาลัยต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ข่าว ณ วันที่ 22 พ.ย. 59 เวลา 12:12 น. โดย super