819 )นายกเทศมนตรีลงพื้นที่มอบสิ่งของให้ชุดพัฒนาแหล่งน้ำที่บึงโนนเจดีย์

วันศุกร์ที่  ๑๘  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙  เวลา  ๑๔.๐๐ น.  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  และคณะ  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ  และมอบสิ่งของให้ชุดพัฒนาแหล่งน้ำ  โดยมีร้อยเอกรัชฎาบดินทร์  ชาญวิทยาณัฎฐ์  หัวหน้าชุดปฏิบัติงานช่างพัฒนาแหล่งน้ำ  สำนักงานพัฒนาภาค ๕  หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา  กองบัญชาการกองทัพไทย  ให้การต้อนรับ  ขณะนำกำลังพลและเครื่องจักร  เข้าปฏิบัติงานตามแผนการขุดลอกแหล่งน้ำแก้มลิงระบบพวง  แห่งที่ ๒  ใน ๔ แห่ง  ณ  บึงโนนเจดีย์ หมู่ที่ ๑  นายกเทศมนตรีลงพื้นที่มอบสิ่งของให้ชุดพัฒนาแหล่งน้ำที่บึงโนนเจดีย์

ข่าว ณ วันที่ 19 พ.ย. 59 เวลา 12:26 น. โดย super