818 )การประชุมอาสาสมัครจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ประจำปี ๒๕๖๐ ตำบลบัลลังก์

วันศุกร์ที่  ๑๘  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙  เวลา  ๑๐.๓๐ น.  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา   นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  ให้การต้อนรับนายธงชัย  โอฬารวัฒนะชัย  นายอำเภอโนนไทย  ประธานกล่าวเปิดการประชุมอาสาสมัครจัดเก็บข้อมูล จปฐ.  ประจำปี  ๒๕๖๐  โดยมีนางกนกรัตน์  วงษ์กาฬสินธ์  พัฒนาการอำเภอโนนไทย  กล่าวรายงานผู้นำท้องที่  ท้องถิ่น  ร่วมให้การต้อนรับและร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ  ณ  ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบัลลังก์การประชุมอาสาสมัครจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ประจำปี ๒๕๖๐ ตำบลบัลลังก์

ข่าว ณ วันที่ 18 พ.ย. 59 เวลา 9:03 น. โดย super