816 )ประธานเปิดการอบรมโครงการพัฒนาระบบดูแลสุขภาพเด็กพิการในชุมชนจังหวัดนครราชสีมา

วันพฤหัสบดีที่  17  พฤศจิกายน  2559  เวลา  09.00 น.  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  (ประธานคณะกรรมการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11  นครราชสีมา)  เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการพัฒนาระบบดูแลสุขภาพเด็กพิการในชุมชนจังหวัดนครราชสีมา  ณ  ศูนย์การศึกษาพิเศษ  เขตการศึกษา  11  จังหวัดนครราชสีมา  ประธานเปิดการอบรมโครงการพัฒนาระบบดูแลสุขภาพเด็กพิการในชุมชนจังหวัดนครราชสีมา

ข่าว ณ วันที่ 17 พ.ย. 59 เวลา 10:48 น. โดย super