815 )นายกเทศมนตรีติดตามตรวจสอบผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทั้ง 4 ฝ่าย

วันพุธที่  16  พฤศจิกายน  2559  เวลา  16.00 น.  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  ติดตามตรวจสอบผลการดำเนินงาน  ภายหลังการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ  4  ฝ่าย  โครงการเกษตรกรพึ่งตน  ข้าวโพดยั่งยืน  (บัลลังก์โมเดล)  โดยมีคุณภัคจิรา  โรจนกฤตย์  อ.ต.ก.นครราชสีมา  และคุณทรงยศ  แสนกล้า  ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อฯ  บริษัทกรุงเทพโปรดิ๊วส  จำกัด  (มหาชน)  และคณะกรุณาให้การต้อนรับและร่วมนำตรวจการดำเนินงานฯ  ณ  ลาน อ.ต.ก.บ้านโคกพรม  ตำบลโนนไทย  นายกเทศมนตรีติดตามตรวจสอบผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทั้ง 4 ฝ่าย

ข่าว ณ วันที่ 16 พ.ย. 59 เวลา 12:55 น. โดย super