813 )ต้อนรับนายธงชัย โอฬารพัฒนะชัย นายอำเภอโนนไทย คนใหม่ลงพื้นที่ตำบลบัลลังก์

วันอังคารที่  ๑๕  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙  เวลา  ๑๐.๐๐ น.  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  เจ้าหน้าที่พนักงานลูกจ้าง  ให้การต้อนรับนายธงชัย  โอฬารพัฒนะชัย  นายอำเภอโนนไทย  พร้อมด้วยนางจริยา  สัพโส  ท้องถิ่นอำเภอโนนไทย  กรุณาเดินทางเป็นประธานการประชุม  เพื่อหารือข้อราชการและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  โดยนายกเทศมนตรีได้บรรยายสรุปผลการปฏิบัติงาน  รายงาน  ปัญหาอุปสรรคการดำเนินงาน  ณ  ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบัลลังก์  ต้อนรับนายธงชัย โอฬารพัฒนะชัย นายอำเภอโนนไทย คนใหม่ลงพื้นที่ตำบลบัลลังก์

ข่าว ณ วันที่ 15 พ.ย. 59 เวลา 12:19 น. โดย super