812 )ต้อนรับนางสาวอมรรัตน์ ปรีหะจินดา นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมา

วันอังคารที่  ๑๕  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙  เวลา  ๐๙.๐๐ น.  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  ให้การต้อนรับนางสาวอมรรัตน์  ปรีหะจินดา  นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมา  เพื่อจัดทำระบบบัญชีและจัดต้ังสหกรณ์ผู้เลี้ยงสัตว์ตตำบลบัลลังก์  ตามดครงการบัลลังก์โมเดล  ณ  ห้องรับรอง  สำนักงานเทศบาลตำบลบัลลังก์ต้อนรับนางสาวอมรรัตน์ ปรีหะจินดา นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมา

ข่าว ณ วันที่ 15 พ.ย. 59 เวลา 12:40 น. โดย super