810 )ต้อนรับคุณอนงค์ วงศ์วิวัฒน์ กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) (CAT Telecom)

วันศุกร์ที่  11  พฤศจิกายน  2559  เวลา  10.30 น.  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  ให้การต้อนรับคุณอนงค์  วงศ์วิวัฒน์  คุณกุลญาดา  โพธิ์แปลง  เจ้าหน้าที่บริษัท  กสท  โทรคมนาคม  จำกัด  (มหาชน)  (CAT  Telecom)  และคณะ  เพื่อวางแผนการให้บริการสื่อสารข้อมูลความเร็วสูงด้วยเทคโนโลยี  ETHERNET  เครือข่าย  IP,MPLS,GLOBESAT,IPSTAR,Convergece  สำหรับองค์กรภาครัฐ  ภาคธุรกิจ  ภาคการเกษตร  สถานศึกษา  การท่องเที่ยว  และประชาชน  ได้เข้าถึงระบบ  IT  ได้อย่างทั่วถึง  รองรับนโยบายท่านผู้ว่าราชการจังหวัด  4.0  นักปกครองสู่เครือครีเอทีฟ  เพื่อความมั่นคง  มั่งคั่ง  และยั่งยืน  ทั้งในพื้นที่  นอกพื้นที่และประชาคมภูมิภาคระหว่างประเทศ  ในโอกาสต่อไป  ณ  ห้องรับรอง  สำนักงานเทศบาลตำบลบัลลังก์ต้อนรับคุณอนงค์ วงศ์วิวัฒน์ กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) (CAT Telecom)

ข่าว ณ วันที่ 11 พ.ย. 59 เวลา 14:06 น. โดย super