809 )แถลงข่าวในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการพัฒนาและส่งเสริมเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพด

วันพฤหัสบดีที่  10  พฤศจิกายน  2559  เวลา  09.30 น.  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  ให้การต้อนรับคุณไพศาล  เครือวงศ์วานิช  รองกรรมการผู้จัดการบริหาร  (CEO ลำดับที่ 2) บริษัท  กรุงเทพโปรดิ๊วส  จำกัด  (มหาชน)  และคณะ  คุณยุพวัลย์  ชมชื่นดี  เกษตรอำเภอโนนไทย  คุณชาติชาย  ลิ้มศุกลภัทร  ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรฯ  ธกส.(สกต.) นครราชสีมา  และร่วมแถลงข่าวในพิธรลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ  ด้านการพัฒนาและส่งเสริมเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  “เกษตรพึ่งตน  ข้าวโพดยั่งยืน”  (บัลลังก์โมเดล)    แถลงข่าวในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการพัฒนาและส่งเสริมเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพด

ข่าว ณ วันที่ 10 พ.ย. 59 เวลา 14:37 น. โดย super