808 )ประชุมผู้นำตำบล เตรียมความพร้อมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ

วันพุธที่  9  พฤศจิกายน  2559  เวลา  10.00 น.  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  ประธานเปิดการประชุมผู้นำระดับตำบล  เพื่อเตรียมความพร้อมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ  ด้านการพัฒนาส่งเสริมเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  (ขายผลผลิตโดยตรงกับโรงงาน ในวันที่  10  พฤศจิกายน  2559  เวลา  10.00น.)  และดำเนินการจัดสถานที่พิธีลงนามห้องรับรองนักข่าว  แขก  VIP  (CEO  หน่วยงานต่างๆ)  ณ  ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบัลลังก์ประชุมผู้นำตำบล เตรียมความพร้อมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ

ข่าว ณ วันที่ 09 พ.ย. 59 เวลา 11:43 น. โดย super