807 )นายกเทศมนตรีร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ องค์ประธานเปิดอาคาร

วันจันทร์ที่  ๗  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙  เวลา  ๑๒.๐๐ น.  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  ได้ร่วมรับเสด็จ  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  เนื่องในวโรกาสเสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานเปิดอาคาร  “อาคารสิริวิทยาทร”  ณ  ศูนย์การศึกษาพิเศษ  เขตการศึกษา  ๑๑  จังหวัดนครราชสีมา    ในโอกาสนี้ได้มีโอกาสเข้ารับพระราชทานเข็มที่ระลึก  และได้รับเมตตาเข้าร่วมฉายพระรูปด้วย  มีข้าราชการ  ประชาชนร่วมรับเสด็จเป็นจำนวนมากนายกเทศมนตรีร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ องค์ประธานเปิดอาคาร

ข่าว ณ วันที่ 07 พ.ย. 59 เวลา 8:54 น. โดย super