805 )ทต.บัลลังก์ ให้บริการย้อมเสื้อผ้า และทำริบบิ้นให้แก่ประชาชน

วันศุกร์ที่  ๔  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙  เวลา  ๐๙.๐๐ น.  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่จาก  กศน.โนนไทย  และเทศบาลตำบลบัลลังก์  ให้บริการย้อมเสื้อผ้า  และสอนการทำริบบิ้นให้แก่ประชาชนในพื้นที่  โดยวันนี้มีผู้มาขอรับบริการย้อมผ้า  ๑๒๕  ราย  เสื้อผ้า  ๕๑๕  ชิ้น  ณ  อาคารส่งเสริมการเกษตร  เทศบาลตำบลบัลลังก์ทต.บัลลังก์ ให้บริการย้อมเสื้อผ้า และทำริบบิ้นให้แก่ประชาชน

ข่าว ณ วันที่ 04 พ.ย. 59 เวลา 13:41 น. โดย super