803 )นายกเทศมนตรีลงพื้นที่การดำเนินงานขุดลอกแหล่งน้ำแก้มลิงระบบพวงที่ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

วันพุธที่  ๒  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  ได้ลงพื้นที่ดูการดำเนินงานการขุดลอกแหล่งน้ำแก้มลิงระบบพวงที่โรงเรียนบึงคำคู  ซึ่งได้ดำเนินการขุดลอกแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้ว  และอยู่ระหว่างดำเนินการสูบน้ำเข้าแหล่งเก็บกัก  ในพื้นที่  ๑๖  ไร่  คิดเป็นปริมาตรเก็บกักน้ำ  ๑๐๐,๐๐๐  ลบ.ม.  นายกเทศมนตรีลงพื้นที่การดำเนินงานขุดลอกแหล่งน้ำแก้มลิงระบบพวงที่ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

ข่าว ณ วันที่ 02 พ.ย. 59 เวลา 13:29 น. โดย super