802 )ตรวจเยี่ยมงานก่อสร้างประปาขนาดใหญ่ และงานขุดลอกแหล่งน้ำแก้มลิงระบบพวง

ตรวจเยี่ยมงานก่อสร้างประปาขนาดใหญ่ และงานขุดลอกแหล่งน้ำแก้มลิงระบบพวงวันพุธที่  ๒  พฤศจิายน  ๒๕๕๙  เวลา  ๑๕.๐๐ น.  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาลบางส่วน  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมงานก่อสร้างระบบประปาขนาดใหญ่  ที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ  และเยี่ยมให้กำลังใจชุดปฏิบัติงานช่างของสำนักงานพัฒนาภาค ๕  หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา  กองบัญชาการกองทัพไทย  ในการนำกำลังพลทั้ง  ๓๒  นาย  เครื่องจักร  ๓๐  คัน  เพื่อเข้าปฏิบัติงานตามแผนในการขุดลอกแหล่งน้ำแก้มลิงระบบพวง  แห่งที่  ๒  ใน  ๔  แห่ง  โดยมีร้อยเอกรัชฎาบดินทร์  ชาญวิทยาณัฎฐ์  หัวหน้าชุดปฏิบัติงานช่างพัฒนาแหล่งน้ำฯให้การต้อนรับ  ณ  พื้นที่ขุดลอกแหล่งน้ำบึงโนนเจดีย์  (พื้นที่  ๓๖  ไร่  ปริมาตรในการเก็บกัก  ๒๐๐,๐๐๐  ลบ.ม.)  ณ  บ้านโนนเจดีย์  หมู่ที่ ๑  ตำบลบัลลังก์  อำเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา

ข่าว ณ วันที่ 02 พ.ย. 59 เวลา 17:41 น. โดย super