800 )ตรวจความพร้อมสถานที่เตรียมรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันอังคารที่  ๑  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙  เวลา  ๑๔.๐๐ น.  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  (ประธานคณะกรรมการศูนย์ศึกาษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๑  จังหวัดนครราชสีมา)  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  ได้นตรวจความพร้อมสถานที่เตรียมการรับเสด็จ  สมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  เนื่องในวโรกาสเสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานเปิดอาคาร  “อาคารสิริวิทยาทร”  ในวันที่  ๗  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙  ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ  เขตการศึกษา  ๑๑  จังหวัดนครราชสีมา   ณ  ศูนย์การศึกษาพิเศษ  เขต ๑๑  จังหวัดนครราชสีมา          เวลา  ๑๕.๓๐ น.  นายกเทศมนตรีเข้าพบแสดงความยินดีและมอบรูปหล่อท้าวสุรนารีแก่นายอุทัย  ภูริพงศธร  พลังงานจังหวัดนครราชสีมา  ในโอกาสได้รับคำสั่งให้ดำรงตำแหน่ง  พลังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี  (บ้านเกิด)  ณ  สำนักงานพลังงานจังหวัดนครราชสีมาตรวจความพร้อมสถานที่เตรียมรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ข่าว ณ วันที่ 01 พ.ย. 59 เวลา 16:25 น. โดย super