797 )ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ฯ เข้าพบพลโทวิชัย แชจอหอ แม่ทัพภาคที่ ๒ เพื่อรายงานความคืบหน้าการเตรียมรับเสด็จวัน

วันอังคารที่  ๑  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙  เวลา  ๑๐.๓๐ น.  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  คณะผู้บริหาร  ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาพิเศษ เขต ๑๑  นครราชสีมา  เข้าพบพลโทวิชัย  แชจอหอ  แม่ทัพภาคที่ ๒  เพื่อรายงานความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมรับเสด็จ  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  เนื่องในวโรกาสเสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานเปิดอาคาร  “อาคารสิริวิทยาทร”  ในวันที่  ๗  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙  ที่ศูนย์ศึกษาพิเศษ  เขตการศึกษา  ๑๑  จังหวัดนครราชสีมา  ณ  ห้องรับรอง  กองบัญชาการกองทัพภาคที่  ๒ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ฯ เข้าพบพลโทวิชัย แชจอหอ แม่ทัพภาคที่ ๒ เพื่อรายงานความคืบหน้าการเตรียมรับเสด็จวัน

ข่าว ณ วันที่ 01 พ.ย. 59 เวลา 10:03 น. โดย super