796 )ชาวโคราช ร้อยดวงใจ ถวายความอาลัยในหลวง

วันพฤหัสบดีที่  ๒๗  ตุลาคม  ๒๕๕๙  เวลา  ๑๔.๓๐ น.  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  ปลัดเทศบาล  พนักงาน  เจ้าหน้าที่  เข้าร่วมงาน  “ชาวโคราช  ร้อยดวงใจ  ถวายความอาลัยในหลวง”  โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา  ข้าราชการ  ประชาชนชาวจังหวัดนครราชสีร่วมบันทึกภาพความประทับใจ  ร่วมจุดเทียนและร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี  ณ  บริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี  อำเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา  ชาวโคราช ร้อยดวงใจ ถวายความอาลัยในหลวง

ข่าว ณ วันที่ 27 ต.ค. 59 เวลา 16:32 น. โดย super