795 )ร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศล ในวันครบปัณรสมวารถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

วันพฤหัสบดีที่  ๒๗  ตุลาคม  ๒๕๕๙  เวลา  ๑๐.๐๐ น.  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  ร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลฯ  ในวันครบปัณรสมวารถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดชมหิตลาธิเบศรามาธิบดี  จักรีนฤบดินทร  สยามินทราธิราชบรมนาถบพิตร  โดยมีนายวิสูตร  ชัชวาลวงศ์  นายอำเภอโนนไทย  เป็นประธานในพิธี  ข้าราชการ  ประชาชนร่วมพิธี  ณ  วัดบ้านอ้อ  ตำบลกำปัง  อำเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมาร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศล ในวันครบปัณรสมวารถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

ข่าว ณ วันที่ 27 ต.ค. 59 เวลา 17:51 น. โดย super