789 )นายกเทศมนตรีร่วมพิธีวันปิยะมหาราช ประจำปี 2559

วันอาทิตย์ที่  23  ตุลาคม  2559  เวลา  08.30 น.  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  ได้ร่วมประกอบพิธีถวายบังคมพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่ 5  โดยมีนายวิสูตร  ชัชวาลวงศ์  นายอำเภอโนนไทย  ประธานในพิธี  มีนายกเหล่ากาชาดอำเภอโนนไทย  ข้าราชการ  พนักงาน  เจ้าหน้าที่  ภาครัฐ  เอกชน  กลุ่มพลังมวลชน  และประชาชน  ร่วมพิธี  ณ  หอประชุมอำเภอโนนไทย  เสร็จพิธีได้ปลูกต้นไก่โอก  หรือต้นทองพันดุล  ต้นไม้ประจำอำเภอโนนไทย  บริเวณด้านหน้าที่ว่าการอำเภอโนนไทย  นายกเทศมนตรีร่วมพิธีวันปิยะมหาราช ประจำปี 2559

ข่าว ณ วันที่ 23 ต.ค. 59 เวลา 10:30 น. โดย super