787 )เทศบาลตำบลบัลลังก์จัดพิธีลงนามถวายความอาลัยพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

วันศุกร์ที่  21  ตุลาคม  2559  เวลา  09.30 น.  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  พร้อมด้วยผู้นำท้องที่  ท้องถิ่น  ข้าราชการ  ประชาชนในตำบลร่วมพิธีลงนามถวายความอาลัยพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตลาธิเบศรามาธิบดีจักรีนฤบดินทรสยามินทราธิราชบรมนาถบพิตร  ณ  บริเวณด้านหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลบัลลังก์  อำเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมาเทศบาลตำบลบัลลังก์จัดพิธีลงนามถวายความอาลัยพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

ข่าว ณ วันที่ 21 ต.ค. 59 เวลา 14:44 น. โดย super