786 )นายกเทศมนตรีลงพื้นที่ให้กำลังใจชุดปฏิบัติงานของ ร.อ.รัชฎาบดินทร์ฯ

วันพฤหัสบดีที่  20  ตุลาคม  2559  เวลา  13.00 น.  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและมอบสิ่งของให้กับชุดปฏิบัติงานฯ  โดยมีร้อยเอกรัชฎาบดินทร์  ชาญวิทยาณัฏฐ์  หัวหน้าชุดปฏิบัติงานช่างพัฒนาแหล่งน้ำ  สำนักงานพัฒนาภาค 5  หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา  กองบัญชาการกองทัพไทย  ให้การต้อนรับขณะนำกำลังพลท้ัง  32  นาย  เครื่องจักร  30  คัน  เพื่อเข้าปฏิบัติงานตามแผนในการขุดลอกแหล่งน้ำแก้มลิงระบบพวง  4  แห่ง  ในพื้นที่ตำบลบัลลังก์  ณ  โรงเรียนบึงคำคู  ตำบลบัลลังก์  อำเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมานายกเทศมนตรีลงพื้นที่ให้กำลังใจชุดปฏิบัติงานของ ร.อ.รัชฎาบดินทร์ฯ

ข่าว ณ วันที่ 20 ต.ค. 59 เวลา 10:02 น. โดย super