785 )นายกเทศมนตรีลงนามแสดงความอาลัย และถวายสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

วันอังคารที่  18  ตุลาคม  2559  เวลา  12.30 น.  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  ได้ลงนามแสดงความอาลัย  และถวายสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ที่ด้านหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลบัลลังก์  โดยมีคณะผู้บริหาร  ปลัดเทศบาล  เจ้าหน้าที่พนักงาน  ร่วมลงนามแสดงความอาลัย  และขอแจ้งถึงพี่น้องประชาชนได้ร่วมลงนามแสดงความอาลัย  และถวายสักการะได้ที่สำนักงานเทศบาลตำบลบัลลังก์  อำเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมานายกเทศมนตรีลงนามแสดงความอาลัย และถวายสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

ข่าว ณ วันที่ 18 ต.ค. 59 เวลา 15:21 น. โดย super