784 )นายกเทศมนตรีร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ ณ วัดโนนไทย

วันจันทร์ที่  17  ตุลาคม  2559  เวลา  15.52 น.  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  รองนายกเทศมนตรี  ปลัดเทศบาล  ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตลาธิเบศรามาธิบดีจักรีนฤบดินทรสยามินทราธิราชบรมนาถบพิตร  โดยมีนายวิสูตร  ชัชวาลวงศ์  นายอำเภอโนนไทย  กรุณาเป็นประธาน  และหัวหน้าส่วนราชการ  ผู้นำท้องที่  ท้องถิ่น  ตำรวจ  ทหาร  และประชาชนร่วมพิธีฯ  ณ  วัดโนนไทย  อำเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมานายกเทศมนตรีร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ ณ วัดโนนไทย

ข่าว ณ วันที่ 17 ต.ค. 59 เวลา 9:25 น. โดย super