783 )ต้อนรับคุณเพชรพร สุวิชาเชิดชู พร้อมคณะเยี่ยมเสริมพลัง DHS – PCA THM

วันพฤหัสบดีที่  13  ตุลาคม  2559  เวลา  09.00 น.  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  พร้อมด้วยผู้นำท้องที่  ท้องถิ่น  ข้าราชการ  พนักงาน  เจ้าหน้าที่  อสม.  ร่วมให้การต้อนรับคุณเพชรพร  สุวิชาเชิดชู  พร้อมด้วยคณะเยี่ยมเสริมพลัง  DHS – PCA  THM  จังหวัดนครราชสีมา  ที่ได้ลงพื้นที่ตำบลบัลลังก์  ในการตรวจเยี่ยม  โดยดูพื้นที่จริงที่ รพ.สต.คูเมือง  และรพ.สต.สระตะเฆ่  โดยนายกเทศมนตรีได้กล่าวต้อนรับและรายงาน  ณ  ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบัลลังก์ต้อนรับคุณเพชรพร สุวิชาเชิดชู พร้อมคณะเยี่ยมเสริมพลัง DHS – PCA THM

ข่าว ณ วันที่ 13 ต.ค. 59 เวลา 17:59 น. โดย super