781 )ประชุมชี้แจงประชาชนร่วมกับ ร.อ.รัชฎาบดินทร์ฯ เพื่อเข้าปฏิบัติงานการขุดลอกแหล่งน้ำ

วันพุธที่  12  ตุลาคม  2559  เวลา  19.00 น.  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  ประชุมชี้แจงประชาชน  ร่วมกับ  ร้อยเอกรัชฎาบดินทร์  ชาญวิทยาณัฎฐ์  หัวหน้าชุดปฏิบัติงานงานช่างพัฒนาแหล่งน้ำ  สำนักงานพัฒนาภาค 5  หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา  กองบัญชาการกองทัพไทย  ในการนำกำลังพลทั้ง  32  นาย  เครื่องจักร  30  คัน  เพื่อเข้าปฏิบัติงานตามแผนในการขุดลอกแหล่งน้ำแก้มลิงระบบพวง  ทั้ง  4  แห่ง  ในพื้นที่ตำบลบัลลังก์  ณ  วัดคูเมือง  ตำบลบัลลังก์  อำเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมาประชุมชี้แจงประชาชนร่วมกับ ร.อ.รัชฎาบดินทร์ฯ เพื่อเข้าปฏิบัติงานการขุดลอกแหล่งน้ำ

ข่าว ณ วันที่ 12 ต.ค. 59 เวลา 17:30 น. โดย super