780 )ต้อนรับ ดร.คมกริช ฤทธิ์บุรี สาธารณสุขอำเภอโนนไทย

วันพุธที่  12  ตุลาคม  2559  เวลา  14.00 น.  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  พนักงาน  ให้การต้อนรับ  ดร.คมกริช  ฤทธิ์บุรี  สาธารณสุขอำเภอโนนไทย  และคณะ  ที่ได้กรุณาเดินทางเข้ามาตรวจเยี่ยม  ร่วมหารือแนวทางการดำเนินงานตำบลจัดการสุขภาพตนเองแบบบูรณาการในโครงการบัลลังก์โมเดล  การจัดงานมหกรรมสุขภาพ  โดยผ่านกระบวนการและเวทีประชารัฐด้านสุขภาพอย่างยั่งยือน  ณ  ห้องรับรองสำนักงานเทศบาลตำบลบัลลังก์ต้อนรับ ดร.คมกริช ฤทธิ์บุรี สาธารณสุขอำเภอโนนไทย

ข่าว ณ วันที่ 12 ต.ค. 59 เวลา 13:23 น. โดย super