779 )ต้อนรับ ร.อ.รัชฎาบดินทร์ ชาญวิทยาณัฎฐ์ หน.ชุดปฏิบัติการงานงานช่างพัฒนาแหล่งน้ำ

วันอังคารที่  11  ตุลาคม  2559  เวลา  12.00 น.  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  พระภิกษุ  ผู้นำท้องที่  ท้องถิ่น  ข้าราชการ  และประชาชน  ให้การต้อนรับร้อยเอกรัชฎาบดินทร์  ชาญวิทยาณัฎฐ์  หัวหน้าชุดปฏิบัติงานงานช่างพัฒนาแหล่งน้ำ  สำนักงานพัฒนาการภาค  5  หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา  กองบัญชาการกองทัพไทย  และคณะ  ประกอบด้วยกำลังพลชุดปฏิบัติงาน  32  นาย  เครื่องจักรกลและในการปฏิบัติงาน  30  คัน  เพื่อเข้าทำการขุดลอกแหล่งน้ำ  4  แหล่ง  งบประมาณกว่า  20  ล้านบาท  โดยการขุดลอกแก้มลิงที่บึงคำคู  หมู่ที่ 3  บึงโนนเจดีย์  หมู่ที่ 1  บึงหนองศาลา  หมู่ที่  11  และบึงหนองเดิ่น  หมู่ที่ 7  โดยให้การต้อนรับ  ณ  โรงเรียนบึงคำคู  ตำบลบัลลังก์  อำเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมาต้อนรับ ร.อ.รัชฎาบดินทร์ ชาญวิทยาณัฎฐ์ หน.ชุดปฏิบัติการงานงานช่างพัฒนาแหล่งน้ำ

ข่าว ณ วันที่ 11 ต.ค. 59 เวลา 15:12 น. โดย super