778 )ต้อนรับคุณพงษ์พิชญ์ ศิริพันธุื วิศวกร 7 ในการปรับปรุงโครงข่ายอินเตอร์เน็ตเทศบาล

วันเสาร์ที่  8  ตุลาคม  2559  เวลา  13.30  น.  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  ให้การต้อนรับคุณพงษ์พิชญ์  ศิริพัฯธุ์  วิศวกร 7  บริษัท ทีโอที จำกัด  (มหาชน)  และคณะ  เพื่อเข้าปรับปรุงโครงข่ายอินเตอร์เน็ต  โดยการเพิ่มความเร็วระบบ  IT  ได้อย่างทั่วถึง  รองรับนโยบายท่านผู้ว่าราชการจังหวัด  4.0  นักปกครองสู่ครีเอทีฟ  สร้างความมั่นคง  มั่งคั่ง  และยั่งยืน  ต่อไป  ณ  ห้องปฏิบัติราชการสำนักงานเทศบาลตำบลบัลลังก์ต้อนรับคุณพงษ์พิชญ์ ศิริพันธุื วิศวกร 7 ในการปรับปรุงโครงข่ายอินเตอร์เน็ตเทศบาล

ข่าว ณ วันที่ 08 ต.ค. 59 เวลา 16:49 น. โดย super