777 )ประธานประชุมข้อตกลงรถเก็บเกี่ยว ค่าขนส่ง และวันเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวโพด

วันพฤหัสบดีที่  6  ตุลาคม  2559  เวลา  09.30 น.  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  เป็นประธานการประชุมผู้ประกอบการรถเก็บเกี่ยว  รถขนส่งเมล็ดข้าวโพดของเกษตรกรสมาชิกโรงเรียนข้าวโพด  ที่เข้าร่วมโครงการขายตรงกับโรงงาน  (เจริญโภคภัณฑ์ฯ)  ผลการประชุมหารือผู้ประกอบการยินดีลดรายได้จากเดิมที่เคยได้รับในฤดูกาลที่ผ่านมา  โดยมีตัวแทนภาคเอกชนคือคุณทรงยศ  แสนกล้า  เจ้าหน้าที่วัตถุดิบ  บริษัท  กรุงเทพโปรดิ๊วส์  จำกัด  (มหาชน)  BPK  และทีมงานเข้าร่วมประชุมด้วย  ณ  ห้องรับรองสำนักงานเทศบาลตำบลบัลลังก์  ประธานประชุมข้อตกลงรถเก็บเกี่ยว ค่าขนส่ง และวันเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวโพด

ข่าว ณ วันที่ 06 ต.ค. 59 เวลา 9:04 น. โดย super