776 )ประธานเปิดโครงการสุขภาพดีมีสุขและประชุมชี้แจงบ่อบาดาล

วันพุธที่  5  ตุลาคม  2559  เวลา  09.00 น.  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  ประธานในพิธีกล่าวเปิดการฝึกอบรมโครงการสุขภาพดีชีวีมีสุข  โดย  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสระตะเฆ่  ร่วมกับเทศบาลตำบลบัลลังก์   ณ  รพ.สต.สระตะเฆ่  มีพี่น้องประชาชน  อสม.  ให้ความร่วมมือในการฝึกอบรมตามโครงการดังกล่าวประธานเปิดโครงการสุขภาพดีมีสุขและประชุมชี้แจงบ่อบาดาล

ข่าว ณ วันที่ 05 ต.ค. 59 เวลา 14:36 น. โดย super