775 )ต้อนรับคุณกมลชัย นามวงศ์ ผจก.ฝ่ายขายและบริการลูกค้า บริษิททีโอที

วันพุธที่  5  ตุลาคม  2559  เวลา  15.00 น.  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  ให้การต้อนรับคุณกมลชัย  นามวงศ์  ผู้จัดการฝ่ายขายและบริการลูกค้าภูมิภาคที่  2.2  คุณธนิดา  มิ่งเมือง  ผู้จัดการศูนย์ขยายและลูกค้าสัมพันธ์ฯ  บริษัททีโอที  จำกัด (มหาชน)  และคณะ  เพื่อทดสอบระบบแอพพลิเคชั่น  (APP)  เทศบาลตำบลบัลลังก์  ได้จัดทำโดย  บริษัททีโอทีฯ  การปรับปรุงโครงข่ายอินเตอร์เน็ต  การบริการประชาชนได้เข้าถึงระบบ  IT  ได้อย่างทั่วถึง  โดยผ่านแอพพลิเคชั่น  (APP)  และ  WI-FI City  และโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสนับสนุนนโยบายท่านผู้ว่าราชการจังหวัด  4.0  นักปกครองสู่ครีเอทีฟ  ในการสร้างความมั่นคง  มั่งคั่ง  และยั่งยืน  ณ  ห้องรับรองสำนักงานเทศบาลตำบลบัลลังก์ต้อนรับคุณกมลชัย นามวงศ์ ผจก.ฝ่ายขายและบริการลูกค้า บริษิททีโอที

ข่าว ณ วันที่ 05 ต.ค. 59 เวลา 10:37 น. โดย super