ไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้

774 )นายกเทศมนตรีติดตามสถานการณ์น้ำที่เกี่ยวข้อง

วันจันทร์ที่  3  ตุลาคม  2559  เวลา  15.00 น.  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  ได้ติดตามสถานการณ์น้ำดังนี้  นายกเทศมนตรีติดตามสถานการณ์น้ำที่เกี่ยวข้อง

ข่าว ณ วันที่ 03 ต.ค. 59 เวลา 15:17 น. โดย super