772 )ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ฯ นายกเทศมนตรีตรวจเยี่ยมงานขุดลอกพื้นที่บึงคำคู

วันจันทร์ที่ี  3  ตุลาคม  2559  เวลา  13.00 น.  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมงานขุดลอกแก้มลิงระบบพวง  ในพื้นที่โรงเรียนบึงคำคู  งาน 1  ใน  4  แห่ง  ของหน่วยทหารพัฒนาภาค 5  กองบัญชาการกองทัพไทย  ในตำบลบัลลังก์  และตรวจงานปรับปรุงอาคารศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการ  สาขา โนนไทย  โดยความร่วมมือของศูนย์ศึกษาพิเศษ  เขตการศึกษา 11  นครราชสีมา  ร่วมกับเทศบาลตำบลบัลลังก์ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ฯ นายกเทศมนตรีตรวจเยี่ยมงานขุดลอกพื้นที่บึงคำคู

ข่าว ณ วันที่ 03 ต.ค. 59 เวลา 8:47 น. โดย super