770 )พิธีมอบโค – กระบือ ให้เกษตรกรยืมเพื่อการผลิต

วันศุกร์ที่  30  กันยายน  2559  เวลา  09.00 น.  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  ได้ให้การต้อนรับนายพศวีย์  สมใจ  ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา  กรุณาเป็นประธานพิธีมอบโคให้เกษตรกรยืมเพื่อการผลิตตามโครงการธนาคารโค กระบือตามแนวพระราชดำริ  คร้ังที่ 4/2559  แก่พี่น้องเกษตรกรชาวตำบลบัลลังก์  ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการบัลลังก์โมเดล  โดยมีนายประจักษ์  กิติวรรณ  ปศุสัตว์อำเภอโนนไทย  กล่าวรายงาน  และร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ฯ  นายกเทศมนตรีกล่าวต้อนรับ  โดยมีผู้นำท้องที่  ท้องถิ่น  ข้าราชการฯ  ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบโคดังกล่าว  ณ  ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบัลลังก์พิธีมอบโค – กระบือ ให้เกษตรกรยืมเพื่อการผลิต

ข่าว ณ วันที่ 30 ก.ย. 59 เวลา 12:24 น. โดย super