767 )นายกเทศมนตรีร่วมประชุมวางแผนบูรณาการระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ตามแนวทางประชารัฐ

วันพุธที่  28  กันยายน  2559  เวลา  13.30  น.  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  ให้การต้อนรับคณะทำงานจากบริษัทกรุงเทพโปรดิวส์  บริษัทซีพีเอฟ  เครือ CP  นำโดยคุณรักชาติ  อรุณาทิพย์  รองกรรมการผู้จัดการ  คุณทิตฐิตา  ครรภาฉาย  ผช.ผจก.ฝ่ายสัญญาต่างประเทศ  คุณสุนทรียา  การุณวงศ์  เจ้าหน้าที่อาวุโสส่งเสริมการขายและโฆษณา  คุณชัยวัฒน์  สนๆธสงค์  ผจก.ทั่วไป  และตัวแทนบริษัททีโอทีฯ  สำหรับการวางโครงข่ายระบบดิจิทัล  นำโดยคุณธนยศ  นิธิภัทรชัย  ผจก.ศูนย์ฯเพื่อร่วมประชุมวางแผนบูรณาการระหว่างภาครัฐ  ภาคเอกชน  ตามแนวทางประชารัฐของรัฐบาล  ให้การดำเนินงานโครการบัลลังก์โมเดลปรากฎผลเป็นรูปธรรม  โดยนำองค์ความรู้  นวัตกรรมต่างๆ  บูรณาการสร้างความเข้มแข็งให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีรองรับนโยบายไทยแลน 4.0  โดยเร็ว  และในโอกาสนี้ท่านนายกเทศมนตรีได้ให้สัมภาษณ์เพื่อจัดทำสื่อออกเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ด้วย  ณ  ห้องรับรองสำนักงานเทศบาลตำบลบัลลังก์นายกเทศมนตรีร่วมประชุมวางแผนบูรณาการระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ตามแนวทางประชารัฐ

ข่าว ณ วันที่ 28 ก.ย. 59 เวลา 11:10 น. โดย super