764 )นายกเทศมนตรีตรวจสอบสถานการณืน้ำที่ไหลลงสู่อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกรตอนล่าง

วันอังคารที่  27  กันยายน  2559  เวลา  16.00 น.  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  ลงพื้นที่พร้อมกับคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  ตรวจสอบสถานการณ์น้ำที่ไหลลงสู่อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกรตอนล่าง  ตำบลบัลลังก์  3  เส้นทาง  ดังนี้  1. ห้วยคลองแคจากอำเภอพระทองคำ  น้ำไหลไม่แรงมาก  2.  ห้วยโนนสง่า  จากบ้านแปรง  อำเภอด่านขุนทด  ตำบลหนองบัวโคก  อำเภอจัตุรัส  น้ำยังคงไหลแรง  3.  อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกรตอนบน  บ้านสระพัง  อำเภอด่านขุนทด  น้ำล้นสูงจากระดับเก็บกัก  25  ซม.  ห้วยโค้งตะคร้อ  ตำบลหนองบัวละคร  อำเภอด่านขุนทด  ก่อนถึงอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกรตอนล่าง  น้ำไหลแรงเพิ่มขึ้น  ทำให้ขณะนี้ความสูงระดับน้ำวัดได้  190.27  ซม.  ปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นสูงแตะที่ระดับ  24,150,000  ล้าน.ลบ.ม.  ทำให้ชลประทานฯ  ยกระดับประตูระบายเพิ่มขึ้นจากเดิม  4  บานๆละ 20 ซม.  เมื่อเวลา  24.00 น.  เป็นยกระดับที่  4  บาน ๆ ละ  30  ซม.  ตั้งแต่เวลา  05.00 น.  เป็นต้นมา  ณ  อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกรตอนล่างนายกเทศมนตรีตรวจสอบสถานการณืน้ำที่ไหลลงสู่อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกรตอนล่าง

ข่าว ณ วันที่ 28 ก.ย. 59 เวลา 17:58 น. โดย super