763 )นายกเทศมนตรีให้การต้อนรับ ผอ.ชิตชนก สมประเสริฐ ผอ.สำนักงานชลประทานที่ 8

วันอังคารที่  27  กันยายน  2559  เวลา 15.00 น. ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  ให้การต้อนรับนายชิตชนก สมประเสริฐ ผอ. สำนักงานชลประทานที่ 8 และนายเทอดพงศ์ ไทยอุดม ผอ.โครงการชลประทานนครราชสีมา ตรวจเยี่ยมสถานการณ์น้ำโดยมีคณะผู้บริหาร,ประธานสภาฯ,สท.,หน.ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 ชป.นม. ร่วมให้การต้อนรับ ณ อาคารระบายน้ำ อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกรตอนล่าง ต. บัลลังก์นายกเทศมนตรีให้การต้อนรับ ผอ.ชิตชนก สมประเสริฐ ผอ.สำนักงานชลประทานที่ 8

ข่าว ณ วันที่ 27 ก.ย. 59 เวลา 13:51 น. โดย super