762 )ต้อนรับคุณสุภาวดี ทองเนื้อแปด ผช.ผจก.ธนาคารออมสิน สาขาโนนไทย

วันอังคารที่  27  กันยายน  2559  เวลา 10.30 น. ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ ให้การต้อนรับคุณสุภาวดี ทองเนื้อแปด ผช.ผจก.ธนาคารออมสิน สาขาโนนไทย เพื่อเข้าหารือกำหนดสถานที่ติดตั้งตู้ ATM ซึ่งจะเปิดให้บริการใน 5 ต.ค.59 ณ ห้องปฏิบัติราชการ และบริเวณหน้าที่ทำการเทศบาลฯ และให้การต้อนรับ ร.อ.รัชฎาบดินทร์ ชาญวิทยาณัฏฐ์ หน.ชุดพัฒนาแหล่งน้ำ สำนักงานพัฒนาภาค 5 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เข้าหารือแก้ปัญหาเครื่องสูบน้ำของทรัพยากรน้ำขัดข้องทำให้เครื่องจักรไม่สามารถทำการขุดลอกแหล่งน้ำได้ (แก้มลิงระบบพวงที่บึงคำคู ม.3,บึงโนนเจดีย์ ม.1,บึงหนองศาลา ม.11 และบึงหนองเดิ่น ม.7 ต.บัลลังก์) ขณะนี้ร่วมกันแก้ไขกับเจ้าหน้าที่เรียบร้อยแล้ว ณ ห้องปฏิบัติราชการฯ และ รร.บึงคำคู ต.บัลลังก์ต้อนรับคุณสุภาวดี ทองเนื้อแปด ผช.ผจก.ธนาคารออมสิน สาขาโนนไทย

ข่าว ณ วันที่ 27 ก.ย. 59 เวลา 14:37 น. โดย super