761 )ประธานเปิดโครงการเกษตรกรเลี้ยงสัตว์รักษ์สิ่งแวดล้อม

วันอังคารที่  27  กันยายน  2559 เวลา 09.00 น. ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีเป็นประธานเปิดการอบรมสัมมนาโครงการเกษตรกรเลี้ยงสัตว์รักษ์สิ่งแวดล้อม ผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วยด้วยเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ระบบฟาร์ม เพื่อรับฟังและแนวทางการปฏิบัติไปใช้ในฟาร์ม  โดยมีปศุสัตว์อำเภอโนนไทย,ผอ.รพ.สต. ร่วมเป็นวิทยากร ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบัลลังก์ประธานเปิดโครงการเกษตรกรเลี้ยงสัตว์รักษ์สิ่งแวดล้อม

ข่าว ณ วันที่ 27 ก.ย. 59 เวลา 17:01 น. โดย super