760 )นายกเทศมนตรีให้สัมภาษณ์ข่าวถึงความห่วงใยของทุกฝ่ายต่อสถานการณ์น้ำ

วันอังคารที่  27  กันยายน  2559  เวลา 01.20 น. ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมตรีตำบลบัลลังก์ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวช่อง 7 ถึงความห่วงใยของทุกฝ่ายต่อสถานการณ์ที่อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร ตอนล่าง ต.บัลลังก์ โดยล่าสุดความสูงระดับน้ำวัดได้ 190.26 ซม. ปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นเป็น 24,000,000 ล้าน.ลบ.ม. ทำให้ชลประทานฯ ยกระดับประตูระบายเพิ่มขึ้นจากเดิม 4 บาน ๆ ละ 10 ซม. เมื่อเวลา 19.00 น. เป็นยกระดับที่ 4 บาน ๆ ละ 15 ซม. ตั้งแต่เวลา 22.00 น. แล้วครับ คณะผู้บริหาร,ประธานสภา,ปลัดฯ เฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ณ ศูนย์ติดตามสถานการณ์น้ำของเทศบาลตำบลบัลลังก์ ร่วมกับฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 ชป.นครราชสีมา ต.บัลลังก์นายกเทศมนตรีให้สัมภาษณ์ข่าวถึงความห่วงใยของทุกฝ่ายต่อสถานการณ์น้ำ

ข่าว ณ วันที่ 27 ก.ย. 59 เวลา 14:32 น. โดย super