759 )รองณรงค์ วุ่นซิ้ว กรุณาเดินทางเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำ

วันจันทร์ที่  26  กันยายน  2559  เวลา 17.00 น. ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  ให้การต้อนรับนายณรงค์ วุ่นซิ้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กรุณาเดินทางไปตรวจเยี่ยมและติดตามสถานการณ์น้ำที่ไหลลงสู่บึงหนองน้ำใส บ.ถนนวารี ต.บ้านวัง อ.โนนไทย และฝายมีชีวิตตาเฮีย บ.โกรกมะขามป้อม ฝายบ้านหนองยาง เส้นทางชำรุดจากน้ำกัดเซาะ ที่ บ.ตลุกชงโค ต.ทัพรั้ง อ.พระทองคำ โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ,ส.อบจ.เขต อ.โนนไทย,ผู้นำท้องที่,ท้องถิ่น,ประชาชน ร่วมให้การต้อนรับและร่วมคณะติดตามการปฏิบัติภารกิจรองณรงค์ วุ่นซิ้ว กรุณาเดินทางเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำ

ข่าว ณ วันที่ 26 ก.ย. 59 เวลา 16:47 น. โดย super