758 )นายกเทศมนตรีให้การต้อนรับนายณรงค์ วุ่นซิ้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

วันจันทร์ที่  26  กันยายน  2559 เวลา 15.00 น. ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  ให้การต้อนรับนายณรงค์ วุ่นซิ้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กรุณาเดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนอาหารกลางวันฯ ณ รร.บึงคำคู และติดตามสถานการณ์น้ำที่อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร ตอนล่าง การส่งน้ำไปยังอ่างเก็บหนองกก การส่งนำ้เข้าเก็บกักแหล่งผลิตน้ำประปา ในพื้นที่ ต.บัลลังก์ อ.โนนไทยนายกเทศมนตรีให้การต้อนรับนายณรงค์ วุ่นซิ้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

ข่าว ณ วันที่ 26 ก.ย. 59 เวลา 9:07 น. โดย super