757 )นายกเทศมนตรีให้สัมภาษณ์ผู้สือข่าวช่อง 7 และสำรวจเส้นทางน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร

วันอาทิตย์ที่  25  กันยายน  2559  เวลา 24.45 น. ร้อยตรีฐนนท์ํธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  ได้นำผู้สื่อข่าวช่อง 7 สำรวจมวลน้ำตามเส้นทางที่ไหลลงสู่อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร ตอนล่างฯ ณ สะพานโค้งตะคร้อ, ฝายน้ำล้น บ.เขื่อน ต.หนองบัวละคร อ.ด่านฯ และให้สัมภาษณ์ บริเวณประตูระบายน้ำ อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร ตอนล่าง ต.บัลลังก์ โดยความสูงระดับน้ำวัดได้ 189.19 ซม. ปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นเป็น 11,220,000 ล้าน.ลบ.ม. ทั้งนี้นายกเทศมนตรีได้มีการเตรียมการรับสถานการณ์น้ำดังกล่าว  และประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลบัลลังก์  และหมู่บ้านที่จะได้รับผลกระทบ  ด้วยการเตรียมความพร้อมตลอด  24  ชั่วโมงนายกเทศมนตรีให้สัมภาษณ์ผู้สือข่าวช่อง 7 และสำรวจเส้นทางน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร

ข่าว ณ วันที่ 25 ก.ย. 59 เวลา 14:36 น. โดย super