756 )นายกเทศมนตรีร่วมปรึกษาและการเตรียมรับสถานการณ์น้ำเข้าอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร

วันอาทิตย์ที่  25  กันยายน  2559  เวลา  21.00 น.  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  ได้พบปะพูดคุยกับเจ้าหน้าที่  ณ  ศูนย์ติดตามสถานการณ์น้ำของเทศบาลตำบลบัลลังก์ ร่วมกับฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 ชป.นครราชสีมา ต.บัลลังก์   เพื่อเตรียมรับสถานการณ์น้ำเข้าอ่างเก็บน้ำในปริมาณที่เพิ่มมากขึ้น  โดยทางโครงการอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกรได้มีการจัดเวรยามเจ้าหน้าที่่ตรวจดูสถานการณ์น้ำบริเวณ  ทรบ.ใหญ่  และป้ายแจ้งระดับน้ำ  พร้อมประสานงานกับทุกส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปนายกเทศมนตรีร่วมปรึกษาและการเตรียมรับสถานการณ์น้ำเข้าอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร

ข่าว ณ วันที่ 25 ก.ย. 59 เวลา 10:35 น. โดย super