755 )ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ฯ นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ภัยแล้งที่อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกรตอนบน

วันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน 2559 ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ กวีกิจรัตนา นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ ได้เดินทางไปดูสถานการณ์น้ำ ณ อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร ตอนบน บ.สระพัง ต.บ้านเก่า อ.ด่านฯ ฝนตกเมื่อวาน 24 ก.ย.59 เวลา 18.30 น. วัดได้ 52 มิลลิเมตร ทำให้มีปริมาณน้ำจาก บ.หิงห้อย-โนนทอง ต.หนองแวง,บ.ตะคร้อ-บ.หนองโพ อ.เทพารักษ์ และ บ.หินแตก ต.ห้วยบง อ.ด่านฯ ไหลลงสู่อ่างฯ ตอนบน วันนี้ เวลา 13.00 น. ทำให้ระดับสูงกว่าระดับเก็บกัก 27 ซม. (234.27) ปริมาณน้ำ 10,231,961 ล้าน.ลบ.ม. และเอ่อล้นที่สปริงเวย์(ปากกระโถน) 43.63 ลบ.ม./วินาที คาดว่ามวลน้ำดังกล่าวจะถึงอ่างฯ ตอนล่าง ไม่เกิน 48 ชม.-ปริมาณน้ำสะสมเดิมที่ห้วยโค้งตะคร้อ,ห้วยบ้านเขื่อน ต.หนองบัวละคร อ.ด่านฯ และระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วที่อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร ตอนล่าง ต.บัลลังก์ วันนี้เวลา 19.00 น. ระดับน้ำอยู่ที่ 189.08 ซม. ปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นที่ 10,344,000 ล้าน.ลบ.ม.ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ฯ นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ภัยแล้งที่อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกรตอนบน

ข่าว ณ วันที่ 25 ก.ย. 59 เวลา 12:41 น. โดย super