753 )นายกเทศมนตรีดำเนินการติดตามสถานการณ์น้ำที่ไหลลงสู่อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร

วันอาทิตย์ที่  25  กันยายน  2559 เวลา 15.00 น. ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ กวีกิจรัตนา นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา  เดินทางไปติดตามสถานการณ์น้ำที่จะไหลลงสู่อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร ตอนล่าง ต.บัลลังก์ 2 เส้นทาง ดังนี้ ครับ 1. ห้วยโนนสะอาด น้ำสะสมไหลมาจาก ต.บ้านแปรง อ.ด่านฯ และ ต.หนองบัวโคก อ.จัตุรัส โดยปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นและไหลแรงกว่าเมื่อวันเสาร์ที่  24  กันยายน  2559  และพร้อมสังเกตุการณ์และเตรียมการป้องกันการเกิดอุทกภัยในพื้นที่ตำบลบัลลังก์ต่อไปนายกเทศมนตรีดำเนินการติดตามสถานการณ์น้ำที่ไหลลงสู่อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร

ข่าว ณ วันที่ 25 ก.ย. 59 เวลา 16:00 น. โดย super