751 )นายกเทศมนตรีติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด

วันอาทิตย์ที่  25  กันยายน  2559  เวลา  09.00 น.  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  ออกติดตามสถานการน้ำอย่างใกล้ชิดจากภาวะฝนตกต่อเนื่องเพื่อเตรียมการในส่วนที่เกี่ยวข้อง  ในเวลา  15.00 น.  ความสูงระดับน้ำวัดได้  189.00 ซม.  ปริมาณน้ำอยู่ที่  9,727,500  ล้าน.ลบ.ม.  ณ  อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร  ตำบลบัลลังก์  อำเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมานายกเทศมนตรีติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด

ข่าว ณ วันที่ 25 ก.ย. 59 เวลา 14:53 น. โดย super