750 )นายกเทศมนตรีตรวจดูความสูงของระดับน้ำที่วัดได้

วันเสาร์ที่  24  กันยายน  2559  เวลา  15.00 น.  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  ได้ลงพื้นที่ตรวจดูความสูงระดับน้ำที่วัดได้  188.40  ซม.  ปริมาณน้ำคิดเป็น  5,900,000  ล้าน.ลบ.ม.  และวลา  17.30 น.  ความสูงระดับน้ำวัดได้  188.48  ซม.  ปริมาณน้ำอยู่ที่  6,300,000  ล้าน.ลบ.ม.  ณ  อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร  ตำบลบัลลังก์  อำเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมานายกเทศมนตรีตรวจดูความสูงของระดับน้ำที่วัดได้

ข่าว ณ วันที่ 25 ก.ย. 59 เวลา 16:14 น. โดย super